Το πρόγραμμα των Webcast series “Unlocking Digital Potential” με διακεκριμένους oμιλητές

Καταξιωμένοι ομιλητές μιλούν για Big Data, blockchain, cybersecurity, έξυπνη κινητικότητα και άλλες καινοτόμες δράσεις.

Δείτε το πρόγραμμα αναλυτικά:

SWITCH THE LANGUAGE