Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε (ΕΕΣΥΠ) σύστησε το 2019 το Δίκτυο Καινοτομίας (Innovation Network).

Σκοπός της πρωτοβουλίας:

Η καταγραφή συνεργειών μεταξύ των δημόσιων επιχειρήσεων του χαρτοφυλακίου
της ΕΕΣΥΠ στους κλάδους δραστηριοποίησής τους

Η χαρτογράφηση νέων τεχνολογιών που μπορούν να
προάγουν την καινοτομία.

Η διερεύνηση διεθνώς βέλτιστων πρακτικών, επιχειρηματικών μοντέλων
και προτύπων καινοτομίας.

Πρόκειται για ένα σημαντικό εγχείρημα οργανωμένης διερεύνησης εμπειριών του παγκόσμιου
γίγνεσθαι που επιτρέπει
στις εταιρείες του χαρτοφυλακίου της ΕΕΣΥΠ, όπως ο Όμιλος ΟΑΣΑ, ο όμιλος ΔΕΗ,
η ΕΥΔΑΠ, η ΓΑΙΑΟΣΕ, τα ΕΛΤΑ, να
«αγκαλιάσουν» καινοτόμες ιδέες, να επαναπροσδιορίσουν τα μοντέλα εσόδων
τους, να εισάγουν νέα προϊόντα και
καλύτερες υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών στην ελληνική αγορά και τέλος να εξορθολογήσουν λειτουργικές δαπάνες και κόστη μέσω συνεργειών ευρύτερης κλίμακας.

Η λειτουργία του Δικτύου Καινοτομίας της ΕΕΣΥΠ, αποτελεί σημαντικό άνοιγμα για τις εταιρείες του δημόσιου τομέα προς τις νέες τεχνολογίες και στηρίζεται στους ακόλουθους άξονες:

A. Διερεύνηση τεχνολογιών που είναι του άμεσου ενδιαφέροντος για τις εταιρείες αυτές, όπως ενδεικτικά: Smart metering, sensors και IoT (έξυπνοι μετρητές, αισθητήρες και Internet of Things για δίκτυα ύδρευσης, ηλεκτρικής ενέργειας και μεταφορές), έξυπνα κτίρια και υποδομές, κυβερνοασφάλεια, ψηφιακές λειτουργίες προληπτικής συντήρησης, blockchain, κυκλική οικονομία και μείωση ενεργειακού αποτυπώματος, e- mobility και έξυπνη κινητικότητα, machine learning και αυτοματοποίηση, κα.

B. Επίτευξη μέγιστης δυνατής εξωστρέφειας και συνέργειας με άλλους φορείς όπως technology leaders, νεοφυείς επιχειρήσεις, θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, ερευνητικά ιδρύματα κ.α.

Η ψηφιακή 'φιλοσοφία' της ΕΕΣΥΠ

Η ΕΕΣΥΠ έχει αναλάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες με στόχο
τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την προώθηση της καινοτομίας
στις εταιρείες που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιό της

Διαβάστε περισσότερα:

ICON-PDF-download

νέα

Σειρά Webcasts: "Unlocking Digital Potential"

Το Δίκτυο Καινοτομίας της ΕΕΣΥΠ σε συνεργασία με το MIT Enterprise Forum Greece διοργάνωσαν τον Ιούνιο & Ιούλιο 2020 σειρά διαδικτυακών εκδηλώσεων

Ρ. Αικατερινάρη (ΕΕΣΥΠ): Πώς οι οργανισμοί του Δημοσίου θα συνεργαστούν με τις startup

Διαγωνισμός τεχνολογικών καινοτομιών «HCAP Innovation Challenge»

Επιτάχυνση της καινοτομίας στις δημόσιες επιχειρήσεις, Thessaloniki Summit 2020

ομάδα καινοτομίας

O συντονισμός και η εποπτεία του έργου του Δικτύου Καινοτομίας της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας έχουν ανατεθεί στην Ομάδα Καινοτομίας.

Η Ομάδα, που συνιστά το άτυπο «ψηφιακό επιτελείο» του δημοσίου επιχειρείν, αποτελείται από μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων θυγατρικών της ΕΕΣΥΠ με σημαντική επιστημονική και τεχνολογική κατάρτιση και εμπειρία.

SWITCH THE LANGUAGE