Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε (ΕΕΣΥΠ) σύστησε το 2019 το Δίκτυο Καινοτομίας (Innovation Network).

Σκοπός της πρωτοβουλίας:

Η καταγραφή συνεργειών μεταξύ των δημόσιων επιχειρήσεων του χαρτοφυλακίου της ΕΕΣΥΠ στους κλάδους δραστηριοποίησής τους

Η χαρτογράφηση νέων τεχνολογιών που μπορούν να
προάγουν την καινοτομία.

Η διερεύνηση διεθνώς βέλτιστων πρακτικών, επιχειρηματικών μοντέλων
και προτύπων καινοτομίας.

νέα καινοτομίας

Βιώσιμη Ανάπτυξη: Ο ρόλος των Δημοσίων Επιχειρήσεων και η στρατηγική κατεύθυνσης προς το μέλλον

Διαγωνισμός “πράσινης” καινοτομίας από την ΕΥΑΘ

Δράσεις καινοτομίας ανακοινώθηκαν από την ΕΥΑΘ στο Φόρουμ των Δελφών

Η ψηφιακή 'φιλοσοφία' της ΕΕΣΥΠ

Η ΕΕΣΥΠ έχει αναλάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες με στόχο
τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την προώθηση της καινοτομίας
στις εταιρείες που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιό της

Διαβάστε περισσότερα:

ICON-PDF-download

Άξονες λειτουργίας του Δικτύου Καινοτομίας

Πρόκειται για ένα σημαντικό εγχείρημα οργανωμένης διερεύνησης εμπειριών του παγκόσμιου γίγνεσθαι
που επιτρέπει
στις εταιρείες του χαρτοφυλακίου της ΕΕΣΥΠ, όπως ο Όμιλος ΟΑΣΑ, ο όμιλος ΔΕΗ, η ΕΥΔΑΠ,
η ΓΑΙΑΟΣΕ, τα ΕΛΤΑ, να
«αγκαλιάσουν» καινοτόμες ιδέες, να επαναπροσδιορίσουν τα μοντέλα
εσόδων τους, να εισάγουν νέα προϊόντα και
καλύτερες υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των
καταναλωτών στην ελληνική αγορά και τέλος
να εξορθολογήσουν λειτουργικές δαπάνες
και κόστη μέσω συνεργειών ευρύτερης κλίμακας.

Η λειτουργία του Δικτύου Καινοτομίας της ΕΕΣΥΠ, αποτελεί σημαντικό άνοιγμα για τις εταιρείες του
δημόσιου τομέα προς τις νέες τεχνολογίες και στηρίζεται στους ακόλουθους άξονες:

A. Διερεύνηση τεχνολογιών που είναι του άμεσου ενδιαφέροντος για τις εταιρείες αυτές, όπως ενδεικτικά:
Smart metering, sensors και IoT (έξυπνοι μετρητές, αισθητήρες και Internet of Things για δίκτυα
ύδρευσης, ηλεκτρικής ενέργειας και μεταφορές), έξυπνα κτίρια και υποδομές, κυβερνοασφάλεια, ψηφιακές
λειτουργίες προληπτικής συντήρησης, blockchain, κυκλική οικονομία και μείωση ενεργειακού αποτυπώματος, e- mobility και έξυπνη κινητικότητα, machine learning και αυτοματοποίηση, κα.

B. Επίτευξη μέγιστης δυνατής εξωστρέφειας και συνέργειας με άλλους φορείς όπως technology leaders, νεοφυείς επιχειρήσεις, θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, ερευνητικά ιδρύματα κ.α.

Σειρά Webcasts: "Unlocking Digital Potential"

Το Δίκτυο Καινοτομίας της ΕΕΣΥΠ σε συνεργασία με το MIT Enterprise Forum Greece διοργάνωσαν τον Ιούνιο & Ιούλιο 2020 σειρά διαδικτυακών εκδηλώσεων με τη συμμετοχή καταξιωμένων μελών της διεθνούς επιστημονικής και τεχνολογικής κοινότητας και τις εξής θεματικές περιοχές:

  • Η δημιουργία κουλτούρας καινοτομίας σε κρατικές επιχειρήσεις
  • Πρόβλεψη και προετοιμασία για την αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων
  • Φυσική και ψηφιακή ασφάλεια
  • Το μέλλον των μετακινήσεων
  • Προβλέψεις με βάση δεδομένα
  • Τεχνολογία Blockchain
  • Αναζήτηση και χρηματοδότηση της καινοτομίας

ομάδα καινοτομίας

O συντονισμός και η εποπτεία του έργου του Δικτύου Καινοτομίας της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας έχουν ανατεθεί στην Ομάδα Καινοτομίας.

Η Ομάδα, που συνιστά το άτυπο «ψηφιακό επιτελείο» του δημοσίου επιχειρείν, αποτελείται από μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων θυγατρικών της ΕΕΣΥΠ με σημαντική επιστημονική και τεχνολογική κατάρτιση και εμπειρία.

SWITCH THE LANGUAGE